Mutsina järv

Kooraste asundusest 1,5 km kirdes paiknev kirde-edela suunas piklik, lõuna pool tunduvalt laienev orujärv. Järve ümbruses asuvad metsaga kaetud sandurid ja mõhnad. Järve pindala on 13,4 ha, sügavus üllatavalt väike - 4,7 m (keskmine sügavus 2,2 m).

Kaldad on madalad, enamasti mudased, loodeosas õõtsikulised, ainult idas leidub ka liivast kallast. Enamasti ümbritseb kaldavöödet õõtsik. Põhja katab mudakiht, idakaldal on kohati ka liivast kaldavöödet.

Läbivoolujärv. Sisse voolavad ojad edelast, põhjast ja idast. Välja voolab tammiga reguleeritav Kurvitse ehk Koke oja, mis suubub Pühajõkke. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,4 m), hästi segunev.

Mutsina järve taimestik on väga rohke ja liigirikas (21 liiki). Plankton on järves keskmise rohkusega. Zooplanktonis leidub järve-ahaskoodikut. Põhjaloomastik on vaene.

Mutsina järve kalastik on liigirikas. Kaladest on teada ahven, särg, haug, linask, kiisk, roosärg, viidikas, luts ja latikas.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977