Lambahanna järv (Lambasaba järv, Truuta järv)

Truuta aheljärvestiku kaheksandaks lüliks olev järv, Koorastest 5,5 km lääneloode pool. Selle loode-lõuna suunas orienteeritud pisut kõverdunud väga pikliku järve pindala on 3,51 h, suurim sügavus 10,2 m (keskmine sügavus 3,6 m). Kõige sügavam on järve loodesopp, kõige madalama lõunaots, nn. Lambahand. Viimane on täis veetaimestikku. Orunõlvad on järve kohal kõrged, valdavalt karja- ja põllumaadega. Kõigist külgedest tungib veepinnale õõtsik. Põhi on kaetud mudaga.

Järve läbib Voki oja, väljavool viib Nahajärve. Järv toitub ka allikatest. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (1,8 m). Võrdlemisi väheses fütoplanktonis domineerivad koldvetikad; zooplanktonit leidub keskmiselt ja selles leidub hapnikunõudlik ja võrdlemisi haruldane tiibsõudik.

Lambahanna järve kalastikus latikas, haug, särg ahven (sarnaneb Nahajärve kalastikuga, kuid haugi leiduvad rohkem).

Üsna hea latika-haugi järv. Väärtuslik maastiku kaunistajana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977